GDPR

Data som lagras från våra besökare ansvarar vi för, så att det sköts på ett säkert och korrekt sätt enligt GDPR-lagen. När du använder dig av cityquest.se ska du känna dig trygg med att all information hanteras på rätt sätt.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vid användning av cityquest.se lagras information om dig. Exempel på information som samlas in:

  • Hur du navigerar på siten.
  • Vilken enhet som använts vid besöket på siten ( mobil, dator eller surfplatta).
  • När en användare besökt vår sida och hur länge användaren varit aktiv på siten.
  • Vilka specifika sidor och artiklar användaren besökt.
  • Om det är en återkommande användare som besökt vår sida tidigare.
  • Användarens IP-nummer.